2024-03-28 06:00Bloggpost

Nu kartläggs otillbörlig påverkan på biblioteken

Bild på orden Otillbörlig Påverkan.Bild på orden Otillbörlig Påverkan

Svensk biblioteksförening har tillsammans med Dawit Isaak-biblioteket i Malmö och Svenska PEN, genom projektet Banned Books Week Sverige, skapat ett inrapporteringsformulär gällande om någon utomstående agerat för att få bort böcker eller program från biblioteket. Syftet är att kartlägga var och på vilka grunder påverkan sker och om de leder till åtgärd på biblioteken.

I formuläret kan bibliotekarier anonymt anmäla försök till otillbörlig påverkan. Det kan gälla exempelvis politiker som försöker att påverka bibliotekets program med sagoläsande dragqueens, eller allmänhet som skapar påtryckningar för att biblioteket inte ska tillhandahålla viss litteratur. De senaste åren har rapporterna i media ökat gällande otillbörlig påverkan, och formuläret är sätt att undersöka hur situationen ser ut på biblioteken runtom i landet.

– När vi i samhället får indikationer på att otillbörlig påverkan sker är det viktigt att vi tar reda på vad det handlar om, vilka ämnen det berör, vilket utbud och vad det har lett till för åtgärd. På så vis får vi som profession bättre kunskap om de utmaningar bibliotekens roll i relation till den fria åsiktsbildningen ställs inför, då blir det också lättare att sätta emot, säger Jens Zingmark, bibliotekarie på Dawit Isaak-biblioteket.

Otillbörlig påverkan från politiker strider mot principen om armlängds avstånd. Även försök från allmänheten att påverka bestånd och annan verksamhet kan leda till en biblioteksverksamhet som väljer att inte köpa in viss litteratur eller som väljer bort viss programverksamhet.

– Vi i Svenska PEN har på senare år sett tecken på att biblioteken blivit en ny arena där hot mot yttrandefriheten spelas ut. Men vi har inte vetat exakt hur, och i vilken omfattning. För att kunna ge rätt stöd på alla litteraturens arenor behöver vi samla kunskap och information, säger Kerstin Almegård, ordförande i Svenska PEN.

Formuläret tillhandahålls via Svensk biblioteksförening webbplats med syfte att nå utt brett till bibliotekarier runtom i Sverige.

– Vi är glada över att få vara del av det här viktiga projektet. Genom att synliggöra var och varför otillbörlig påverkan på sker på biblioteken, kan vi förbättra vårt arbete med att stärka våra medlemmar när de råkar ut för incidenter. Det är viktigt att politiker tar frågan om armlängds avstånd på allvar och att de har tillit till bibliotekariers profession, säger Lisa Gemmel, press- och opinionsansvarig på Svensk biblioteksförening. 

Läs mer om otillbörlig påverkan och formuläret här.

Kontaktuppgifter

Lisa Gemmel, press- och opinionsansvarig, Svensk biblioteksförening, e-post: lisa.gemmel@svbib.se, tel. 076-526 12 36.

Jens Zingmark, bibliotekarie, Dawit Isaak-biblioteket, e-post: jens.zingmark@malmo.se, tel. 040–34 02 03.

Lovisa Olai, kommunikatör, Svenska PEN, lovisa.olai@svenskapen.se, tel. +46 (0) 72-208 67 44.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Lisa Gemmel
Pressansvarig
Lisa Gemmel