2005-08-30 08:00Pressmeddelande

13 månader kvar till valet och Svensk Biblioteksförening fortsätter att räkna

null

Bokutlåningen har minskat sju år i rad. Totalt lånades det ca 1.300.000 färre böcker 2003 än 2002. Mest minskade skönlitteraturen. En delförklaring är sannolikt att antalet nyinköpta böcker minskade med hela 9 procent. Bokbeståndet på biblioteken krympte med över 700.000 volymer. Den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet redovisar tecken på ökande klyftor mellan hög- och lågutbildad både när det gäller bokläsning och biblioteksbesök. Hösten 2001 uppgav 69 procent av de tillfrågade mellan 15 och 85 år att de besökt biblioteket det senaste året. Hösten 2003 har den siffran sjunkit till 62 procent. Av de med låg utbildning är det bara 45 procent som besökt biblioteket under 2003. Andelen som läst en bok eller använt sig av Internet uppvisar samma mönster.

Mellan 2001 och 2003 har bokläsandet bland lågutbildade sjunkit från 81 till 70 procent. Användandet av Internet har hos samma grupp sjunkit från 54 procent till 43 procent åren 2001 till 2003. Hos den högutbildade gruppen ligger bokläsandet och Internetanvändandet på en fortsatt hög nivå på över 90 procent. Även biblioteksbesökarna är flera i denna grupp, 80 procent 2003.

Sedan november 2004 samlar Svensk Biblioteksförening de uttalanden och löften som de olika partierna och våra folkvalda ger om biblioteken. Nu utökar vi vår bevakning av de folkvalda. Svensk Biblioteksförening vill ha en nationell samordning och en nationell bibliotekspolitik genom ett biblioteksråd med en rådgivande funktion där man utvecklar den visionära och heltäckande statliga bibliotekspolitik som idag saknas. Svensk Biblioteksförening vill se minskade klyftor och jämlik tillgång till information. Svensk Biblioteksförening föreslår att det statliga inköpsstödet moderniseras, förändras till att omfatta alla typer av media, teknisk utrustning, handledningsstöd och att de statliga anslagen för biblioteksutveckling utökas. Svensk Biblioteksförening ser även att riksdagen ger utökade medel till forskning och fortbildning.

Följ riksdagspartiernas uttalanden och planer för en av landets största kulturinstitutioner på Svensk Biblioteksförenings hemsida: www.biblioteksforeningen.org


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.