2005-08-24 08:00Pressmeddelande

2005-års Aniara-pris till "Den amerikanska flickan"

null

Juryns motivering: Monika Fagerholms roman "Den amerikanska flickan" är en berättelse, vars tyngdpunkt och själva förutsättning ligger i suveräniteten hos den värld av lek som uppstår i och med det första mötet mellan flickorna Doris Flinckenberg och Sandra Waern. Var går gränsen mellan fantasi och verklighet? Hur för-håller sig dessa sig till minnet? Vad vet vi egentligen om varandra? Det är bara några av de många frågor som boken rör sig kring men aldrig uttalar. Fagerholms språkliga finess yttrar sig i en sällsynt oförskräckt hantering av prosan, där upprepningar, återblickar och poesiliknande passager bidrar till att kasta ett lika ljuvt som smärtfyllt skimmer över denna träskmark och dess egenartade invånare.

Monika Fagerholm är en finlandssvensk författare, född 1961 i Helsingfors. Hon debuterade redan 1987 i Finland med "Sham", en serie prosastycken. Hennes alster har översatts till flera språk och "Underbara kvinnor vid vatten" har filmatiserats. Monika har även forskat om Runeberg och Mirjam Tuominen. Redan tidigt berömdes Monika Fagerholm för sin expressivitet och intensitet i texterna. I sin första bok odlade hon en egen ironiskt gäckande stil och en fruktbar mångtydighet.

Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna. Belöningen skall i första hand gälla ett enstaka verk men kan även tilldelas en författare för dennes samlade produktion. Priset består av Mima Skärva, en skulptur utförd av konstnären Barbro Bäckström samt 10 000 kronor.

Aniarapriset delas sedan 1974 ut av Svensk Biblioteksförening, tidigare Sveriges Allmänna Biblioteksförening. De fem senaste pristagarna är Jesper Svenbro, Agneta Pleijel, Elsie Johansson, Lars Gustafsson och Elisabeth Rynell. Prisutdelning sker fredagen den 30 september kl. 11,30 under årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg på Ny Scen

För mer information kontakta:
Juryordförande för Aniara:
Karin Vikström, tfn: 0470-414 56, 0706-27 37 86
Albert Bonniers Förlag,
Katarina Arborelius, tfn: 08-696 86 84, 070-696 66 90

Bilder på plakett finns att hämta på www.biblioteksforeningen.org
Bilder på bokomslag och pristagare finns att hämta på
http://www.albertbonniersforlag.se/300/300.asp


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.