2005-07-04 10:01Pressmeddelande

79 % säger nej till bemannade skolbibliotek

null

Sex av tio skolor och fem av tio barn i grundskolan saknar ett bemannat skolbibliotek. Trots det säger 79 procent av tillfrågade kommunalråd nej till att avsätta mer resurser så att alla grundskolor inom en nära framtid får bemannade skolbibliotek. Kommunalrådens ovilja att inom en nära framtid investera i bemannade skolbiblioteken är bekymmersamt. Svensk Biblioteksförening kräver nu åtgärder för att bibliotekslagen ska följas.

En ny TEMO-undersökning som Svensk Biblioteksförening har beställt visar att 79 procent av kommunalråden i Sverige är ovilliga att satsa mer resurser på bemannade skolbibliotek. Detta samtidigt som nära 60% av grundskolorna saknar skolbibliotek bemannade 6 timmar eller mer i veckan. Endast hälften av Sveriges grundskoleeleverna har tillgång till ett skolbibliotek bemannat minst sex timmar i veckan (Kulturen i siffror 2003:3). Detta trots att § 5 i Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) är tydlig; inom grundskolan ska det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera läsning och att tillgodose elevernas behov av material för sin skolgång.

Svensk Biblioteksförening kräver nu åtgärder för att bibliotekslagen ska följas.

I dagens skola är arbetet i regel problemorienterat och eleven ägnar mycket tid åt självständig informationssökning för att klara studieuppgifterna. På skolbiblioteket kan eleven utveckla sin informationskompetens, få hjälp att sålla i informationsflödet och stöd att utveckla sitt kritiska tänkande. Tillgång eller inte till ett bemannat och välutrustat skolbibliotek kan vara avgörande hur bra start i livet ett barn får.

– Det är bekymmersamt att nära 60% av alla grundskolor saknar ett skolbibliotek som i alla fall är bemannat minst 6 timmar i veckan. Än mer bekymmersamt är det att 79% av kommunalråden inte är beredda att göra något åt situationen och ge eleverna en tillräckligt bra start på det livslånga lärandet, säger Britta Lejon, ordförande i Svensk Biblioteksförening.

– Ett välutrustat skolbibliotek är ett viktigt hjälpmedel i lärarens undervisning och en kunskapskälla för eleverna. För att användas effektivt krävs det välutbildad personal, säger Roger Bodin, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Hela TEMO-undersökningen presenterades vid ett seminarium måndagen den 4 juli på Almedalsbiblioteket i Visby. Undersökningen kommenterades av Svensk Biblioteksförening, Lärarförbundet, Nationella Skolbiblioteksgruppen och Sveriges Författarförbunds Biblioteksråd.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.