2008-09-01 10:10Pressmeddelande

Allt fler låntagare på Blekinges bibliotek

null

Utlåningen av böcker ökar kraftigt på Blekinges bibliotek. De satsar också framgångsrikt på barnverksamheten. Fler barn än tidigare lånar barnböcker på biblioteken och utbudet av barnböcker har ökat i länet. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Blekinge. Rapporten visar att de aktiva låntagarna på länets bibliotek har ökat från 0,26 till 0,32 per invånare. Inte i något annat län har de aktiva låntagarna ökat mer.

Blekinges bibliotek fortsätter dessutom sin satsning på att öka barnboksbestånden. Statistiken visar att biblioteken i länet har i snitt 14,9 barnböcker per barn, vilket är en ökning med 3,4 procent sedan förra året.  Barnen i Blekinge fortsätter också att vara flitiga låntagare. I snitt lånar barnen 26,2 böcker per år vilket är en ökning med tre procent sedan förra årets mätning. Bara i tre län lånar barnen mer böcker, och siffran är långt över riksgenomsnittet på 18,5 lånade böcker per barn och år.

– Att barnboksutlåningen i länet är så stark är mycket glädjande mot bakgrund av det samband som finns mellan läsning och inlärning. Att de aktiva låntagarna också ökar är även det ett styrkebevis från biblioteken i Blekinge. En bidragande orsak till denna ökning kan vara att Blekinge läns bibliotek satsar på bra bokbestånd. Biblioteken i länet står för den största ökningen i landet när det gäller nyförvärv av böcker per invånare, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.
Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.