2008-06-30 14:36Pressmeddelande

Allvarligt att biblioteken får minskade resurser

null

För första gången på 2000-talet minskar resurserna till folkbiblioteken, det visar Kulturrådets folkbiblioteksstatistik för 2007 som presenterades idag. Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg är bekymrad över utvecklingen.

- Med minskade resurser försämras tillgången till bibliotekets tjänster, särskilt för barn och äldre, vilket är oroande när vi vet att läsförståelsen sjunker, säger Niclas Lindberg i en kommentar. Samtidigt är det glädjande att barnboksutlånen ökar något jämfört med i fjol.

- Statistiken som SOM-institutet presenterades idag visar att biblioteken är uppskattade, att de anses vara viktiga och att allt fler invånare anser att de är värda att betala skatt för. Samtidigt används de mindre. Om anledningen är ökade bokköp eller ökad användning av reservationer, omlån mm via internet är det inget problem. Men siffrorna visar att biblioteken får allt svårare att nå vissa grupper och det är bekymmersamt. Särskilt som andra undersökningar pekar på minskad läsning och läsförmåga just hos yngre, män och lågutbildade, säger Niclas Lindberg.

- Alla invånare, oberoende av var man bor i landet, behöver ha god tillgång till bibliotekens tjänster. I dag finns det dessvärre stora skillnader. Invånarna i Västra Götaland har till exempel tillgång till 486 betaldatabaser medan invånarna på Gotland bara har 26. Det är hög tid för en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

 

Bakgrund

Den nya folkbiblioteksstatistiken från Kulturrådet visar att antalet besök minskade från 71 miljoner 2006 till 68 miljoner under 2007.

Den totala bokutlåningen minskade med 1,3 miljoner och var 57,2 miljoner till antalet. Det var främst utlåningen av skönlitteratur för vuxna som minskade. Antalet barnbokslån ökade däremot. AV-utlåningen ökade något och då särskilt ljudböcker och e-böcker.

57 filialer försvann mellan 2006 och 2007. Därmed har 31 procent av filialerna försvunnit sedan 1990. Samtidigt ökar antalet filialer som är integrerade med ett skolbibliotek – hälften av landets folkbiblioteksfilialer är numera integrerade med ett skolbibliotek.

Driftskostnaderna minskade 2007 jämfört med 2006 omräknat i fasta priser. För första gången under 2000-talet fick folkbiblioteken därmed mindre resurser.

Närmare 44 procent av kommunerna har en fastställd biblioteksplan, vilket är en ökning med 11 procent sedan slutet av 2006.

Nytt för i år är att man också frågat om vilka aktiviteter som anordnats på biblioteken. Så gott som samtliga bibliotek har anordnat någon form av aktivitet och vanligast var visningar för elever eller studerande, utställningar, bokprat och berättar- eller sagostunder.

SOM-institutet (vid Göteborgs universitet, http://www.som.gu.se/) presenterade idag siffror som visar att biblioteken är mycket uppskattade. Andelen som är beredda att betala högre skatt om pengarna används till bibliotek har ökat sedan 1998. Då var 35 procent beredda att betala mer skatt, medan 44 procent kan tänka sig att göra det nu. Intressant nog är även personer som aldrig besöker bibliotek villiga att betala mer för dem; 37 procent av dem som inte går på bibliotek kan trots detta tänka sig att betala mer för bibliotek i ganska eller mycket hög utsträckning.

85 procent av svenskarna anser att biblioteken är viktiga för att ett modernt samhälle ska fungera. Det får sägas vara en hög siffra med tanke på att det är 53 procent av svenskarna som själva besökt ett bibliotek det senaste året. Många anser alltså att bibliotek är viktiga, trots att man inte själv utnyttjar dem.

 

 

 

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.