2013-10-08 09:02Pressmeddelande

Anette Helgesson belönas med marknadsföringspris

null

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2013 till barnbibliotekarien Anette Helgesson, Edsbyns bibliotek i Ovanåker. Priset, 25 000 kr, delas ut vid en prisceremoni på Stockholms stadsbibliotek 17 oktober.

Juryns motivering:

”Greta Renborgs pris 2013 tilldelas barnbibliotekarien Anette Helgesson, Edsbyns bibliotek i Ovanåker, för att hon med systematiskt tillvägagångssätt och nytänkande öppnar och synliggör bibliotekets verksamhet för hela samhället. I sitt arbete riktar hon sig inte bara till enskilda, utan också till föreningar och yrkesgrupper som kanske inte är självklara målgrupper – ett arbetssätt som ger ringar på vattnet och ger bibliotekets uppdrag många budbärare. Anette Helgessons marknadsföringsarbete vilar på en fast grund i övertygelsen att alla inte bara ska ha lika möjlighet till kunskap och information, utan också på biblioteket som ett verktyg för att minska klyftan mellan de som har tillgång och de som inte har tillgång till det livslånga lärandet.”

Juryn har bestått av Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra, juryordförande, Göteborg, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie, Region Halland, Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet, Stefan Engström, kommunikationschef, Svensk Biblioteksförening.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda delas priset ut varje år till bibliotek eller enskild bibliotekarie som lyckats med bra marknadsföring. Svensk Biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65 årsdag 1986.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 26:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker torsdag 17 oktober i Stockholms stadsbiblioteks Rotunda. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 25 000 kr.

Mer information:

Barbro Bolonassos juryordförande, tel. 08-718 84 36

Stefan Engström, kommunikationschef, Svensk Biblioteksförening, tel. 070-551 90 74


Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.