2011-09-05 10:04Pressmeddelande

Aniara-priset till Malmöförfattaren Kristian Lundberg

null

Svensk Biblioteksförenings Aniarapris tilldelas 2011 Malmöförfattaren Kristian Lundberg för hans samlade författarskap. Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma på 50 000 kronor.

Juryns motivering: ”Kristian Lundberg är en av sin generations främsta svenska poeter och har på senare tid givit ut två betydande självbiografiska romaner Yarden och Och allt ska vara kärlek. Läsaren får här följa huvudpersonens kamp för att finna sanningen om sig själv. Utan någon som helst självömkan försöker denne motivera sina olika handlingar.

Den tunga uppväxten, med en far som sviker familjen och en mor som blir schizofren, varvas med ögonblicksbilder från nuet. Här beskrivs utsattheten för människorna på den rättslösa arbetsplatsen Yarden, liksom den kärleksrelation huvudpersonen förstörde genom att försvinna in i droger och självdestruktivitet. Det ges minnesbilder av vännerna liksom av det utanförskap han alltid kommer att dela med dem. Efter vandringen ner i denna avgrund föds emellertid nytt hopp.

Lundbergs böcker fascinerar genom sitt repetitiva men vackra språk som ger vardagsdetaljerna poetiskt liv. Beskrivningar av händelser och platser blir till allmängiltiga reflektioner som binder ihop nuet med det förflutna.”
 
Kristian Lundberg är född 1966 och bosatt i Malmö. Han blev först uppmärksammad som del av Malmöligan, en grupp av unga poeter. 1991 kom hans första bok, diktsamlingen Genom september. Sedan dess har det blivit ytterligare tjugofyra böcker i olika genrer: lyriksamlingar, romaner, kriminalberättelser och en essäsamling. Dessutom har han skrivit en del litteraturkritik.

Prisutdelning sker under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Juryn har bestått av Petter Lindgren, författare, Göran Schmitz, bibliotekarie, och Gunnel Arvidson Nilsson, bibliotekarie och juryordförande.

Aniarapriset utdelades första gången 1974 och då till P C Jersild, de fem senaste pristagarna är Magnus Florin, Tua Forsström, Anne-Marie Berglund, Erik Eriksson och Ann Jäderlund.

Mer information:
Kristian Lundberg 070-5467031
Juryordförande Gunnel Arvidson Nilsson 08-568 91 189
Informationschef Peter Axelsson 08-545 132 45, mobil 070-552 46 16 

(Foto: Brutus Östling)

 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.