2007-09-05 11:14Pressmeddelande

Aniara-priset till Tua Forsström

null

Den finlandssvenska författaren Tua Forsström, tilldelas Svensk Biblioteksförenings Aniarapris för år 2007. I motiveringen skriver juryn att ”Aniarapriset går till Tua Forsström för hennes samlade poetiska produktion. För en poesi som blandar vardagligt tilltal med en högstämd intensitet och som vidgar tillvaron och blixtbelyser livets dimensioner. I sin poesi inbjuder hon läsaren till ett förtroligt samtal vid klippbranten och upprättar en poetisk zon där de vertikala perspektiven möter de horisontella. Med lätt hand tecknar hon bilder av kärlek, död och ensamhet och pekar på en möjlig tröst i det flyktiga och sårbara.” Priset delas ut vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Tua Forsström är född år 1947 i Borgå och bosatt i Tenala. Hon studerade i Finland och USA och tog humanistisk kandidatexamen år 1972. Förutom kortare perioder som förlagsredaktör och litteraturkritiker har hon verkat som heltidsförfattare. Förutom poesi har hon skrivit bl a radioteater och kammarspel. Hon debuterade 1972 med ”En dikt om kärlek och annat”. Tua Forström har tilldelats en rad priser för sitt författarskap, bl a Nordiska rådets litteraturpris 1998.

Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa Jörpeland samt samt en prissumma på 10 000 kronor.

Juryn har bestått av Helena Eriksson, författare, Göteborg, Martin Lövstrand, bibliotekarie, Malmö och Gunnel Arvidson Nilsson, bibliotekarie, Danderyd.

Aniarapriset utdelades första gången 1974 och då till P C Jersild, de fem senaste pristagarna är Elsie Johansson, Lars Gustafsson, Elisabeth Rynell, Monika Fagerholm och Magnus Florin.

Mer information:
Tua Forsström tel +358 19 203 217 eller mobil +358 400 710062.
Juryordförande Gunnel Arvidson Nilsson 08-568 91 189
Informationschef Peter Axelsson 08-545 132 45, mobil 070-552 46 16
Foto finns på http://soderstr2.kaapeli.fi/forfattarsida?forf_id=46


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.