2021-08-30 05:00Pressmeddelande

Aniarapriset går till Thomas Tidholm

Foto: Joakim BrolinFoto: Joakim Brolin

Aniarapriset går i år till Thomas Tidholm för dennes samlade produktion.

Aniarapriset instiftades 1974 och utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur samt en prissumma på 50 000 kronor. 

Thomas Tidholm debuterade med diktsamlingen “Försök att se” 1966 och har sedan dess givit ut ett tjugotal diktsamlingar, ett trettiotal barnböcker, romaner, musik och fotoböcker.

Juryns motivering:
Thomas Tidholms konstnärskap rör sig över många genrer; fotografi, musik, film, bilderböcker, prosa och poesi. Hans röst är egen, lätt igenkännbar. Rösten bär värme, tvivel och uppgivenhet, civilisationskritik och protest mot människans dumhet. Han berättar likt Harry Martinson om orättvisor, den lilla människans värdighet och en alltmer förtvivlad omsorg om skog och natur. I Thomas Tidholms senaste verk “Jordlöparens bok” sammanstrålar allt detta. Här möts konst och natur, djur och kultur, på ett underfundigt och märkvärdigt sätt. 

Priset delas ut vid en ceremoni i början av november 2021.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Sveriges biblioteks utmärkelser


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.