2023-09-26 06:00Pressmeddelande

Anmälningsplikten strider mot bibliotekslagen

Helene ÖbergHelene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening. Foto: Anna Diebitsch Antoni

I dag skickar Svensk biblioteksförening brev till kulturminister Parisa Liljestrand, utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm angående den tillsatta utredningen om anmälningsplikt.

Förslagen och tankarna bakom anmälningsplikten har mötts av omfattande och berättigad kritik från bland annat kommuner, fackförbund, organisationer och många andra som exempelvis SKR. Svensk biblioteksförening står självklart bakom denna massiva kritik. Det är en juridisk och moralisk återvändsgränd som regeringen slår in på med denna politik.

– För biblioteken står anmälningsplikt, eller angiveri som det egentligen handlar om, i strid med inte bara bibliotekslag utan också internationella manifest och yrkesetiska riktlinjer, säger Helene Öberg, ordförande för Svensk biblioteksförening.

Bibliotekslagen slår fast att ”biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla”. Rätten till bibliotek för alla återfinns också i flera av de internationella manifest om biblioteksverksamhet som antagits av IFLA och Unesco, däribland Glasgowdeklarationen och det nyligen uppdaterade folkbiblioteksmanifestet. IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister innehåller också skrivningar som tydligt står i strid med den tänkta lagstiftningen. Regeringens planer kan alltså inte omfatta bibliotek och bibliotekarier då det i grunden skulle förändra förutsättningarna för vad vi menar med biblioteksverksamhet.

Liknande konflikter mellan en anmälningsplikt och befintliga lagar finns inom många områden i offentlig sektor. En ny lagstiftning riskerar att ställa olika kategorier av offentligt anställda mot varandra och leda till orimliga konsekvenser.

Svensk biblioteksförening uppmanar ministrarna på kultur- och utbildningsdepartementen att arbeta för att regeringen inte ska gå vidare med den tillsatta utredningen.

Läs brevet på Svensk biblioteksförenings webbsida.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Lisa Gemmel
Pressansvarig
Lisa Gemmel