2007-11-29 09:12Pressmeddelande

Anmärkningsvärt att Utbildningsministern missar skolbibliotekens betydelse för läsförmågan

null

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg kritiserar nu utbildningsminister Jan Björklund för att han försummar skolbibliotekens betydelse för läsförståelsen bland unga. Den internationella läsundersökningen PIRLS 2006 som presenterades igår visar att den försämring i svenska barns läskunnighet som inleddes under 1990-talet nu går allt snabbare.

- Dessa nya siffror är mycket oroande, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Vi vet sedan tidigare att ungas läsförståelse utvecklas dåligt och har under flera år varnat för att en bristande bibliotekspolitik skulle få de här konsekvenserna. Enligt PIRLS-undersökningen är problemet bristande läslust och sämre tillgång på böcker. Det är just det som ett bra bibliotek kan råda bot på och då är dagens alarmerande bibliotekssituation mycket allvarlig.

- PIRLSs studiens författare framhåller brister hos de svenska skolbiblioteken som en delförklaring till det svenska resultatet. Då är det anmärkningsvärt att utbildningsminister Jan Björklund helt väljer att bortse från skolbibliotekens svaga standard när han kommenterar undersökningen, menar Niclas Lindberg. Internationella undersökningar har visat att bra skolbibliotek förbättrar elevens läsutveckling med upp till 18 procent.

Svensk Biblioteksförening vill se att tre åtgärder initieras omedelbart av Utbildningsministern:
1) Garantera alla skolelever bemannade skolbibliotek
2) Förbättra skolbarns tillgång till böcker och andra media
3) Medverka till en nationell bibliotekspolitik

PIRLS 2006 visar att endast 6 procent av de svenska eleverna går i en skola med en heltidsanställd bibliotekarie. I jämförelse med de andra nordiska länderna är det dessutom få svenska elever som går i skolor med skolbibliotek med mer än 500 böcker och tio tidskrifter. Svenska elever går sällan till något annat bibliotek än klassens eget och svenska barn lånar färre böcker på skolbiblioteket än barnen i grannländerna. Det kan således framstå som om tillgången till skolbibliotek är god i Sverige, men bibliotekarierna är få och skolbibliotekens kvalité och tillgänglighet bristfällig.

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77
Informationchef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.