2020-10-06 05:31Pressmeddelande

Anna Hallpers tilldelas Collijnpriset 2020

Anna HallpersAnna Hallpers

Collijnpriset 2020 för bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Anna Hallpers för uppsatsen Allt förändras och förändringarna kommer att fortsätta – Om synen på digitalisering och det digitala imperativet. Anna Hallpers arbetar till vardags som skolbibliotekarie i Gagnef. 

Collijnpriset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor.

Juryns motivering:
I hård konkurrens har Collijnprisets jury beslutat att tilldela Anna Hallpers årets pris, för uppsatsen ”Allt förändras och förändringarna kommer att fortsätta – Om synen på digitalisering och det digitala imperativet”. Fenomenet ”digitalisering” genomsyrar hela vårt samhälle och inte minst verksamheten vid svenska högskolebibliotek. Genom att lyfta fram teoretiska perspektiv som både berikar och tydliggör uppsatsens forskningsfrågor lyckas författaren på ett koncist och engagerande sätt ge läsaren en breddad insikt i hur begreppet används, förstås och underförstås i den svenska biblioteksvärlden. Författarens egen röst vävs in i texten på ett både sakligt och personligt sätt, vilket lyfter så väl uppsatsens innehåll som själva läsupplevelsen. 

På föreningens webbplats kan man läsa en intervju med pristagaren.

Jury
Anders Söderbäck, Stockholms stadsbibliotek, ordförande
Lisa Olsson, Stockholms universitetsbibliotek
Pablo Tapia Lagunas, Malmö universitetsbibliotek
Karin Ljungklint, Chalmers bibliotek

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek. Läs mer om våra nio utmärkelser

Årets prisceremoni sänds digitalt den 12 november.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.