2010-09-06 10:33Pressmeddelande

Arbogaborna är Västmanlands flitigaste biblioteksbesökare

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att Arbogas bibliotek har flest biblioteksbesök i länet och att den totala utlåningen ökar i Västmanland. Skinnskattebergs och Arbogas bibliotek är bäst på att köpa in ny litteratur och annan media – en bevisat viktig faktor för att skapa attraktiva bibliotek.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för femte året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Västmanland. Rapporten baseras på statistik för 2009 och visar bland annat att det lånas dubbelt så mycket barnböcker i Arboga som riksgenomsnittet. Sala och Skinnskatteberg är exempel på västmanländska kommuner där barnbokslånen ökat mellan 2008 och 2009.

– Det är mycket glädjande att kommuner som Sala och Arboga ökar barnboksutlåningen, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan biblioteksbesök, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Arbogaborna är de flitigaste biblioteksbesökarna och kniper även förstaplatsen när det kommer till utlåning av litteratur och annan media.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger primärt på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:

Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77

Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.