2020-10-20 05:31Pressmeddelande

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten till Malene Jensen och Sanna Barsk vid Kiruna bibliotek

Foto: PrivatFoto: Privat

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten 2020 går till Malene Jensen och Sanna Barsk vid Kiruna bibliotek. De får priset för det sätt de involverat barn inför flytten av Kirunas stadsbibliotek. Det är första gången utmärkelsen delas ut.

Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Priset instiftades 2019 efter att föreningen fått in en motion till årsmötet. Priset beslutas av en jury och består av ett diplom.

På föreningens webbplats finns en intervju med pristagarna.

Juryns motivering:
"Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas år 2020 Malene Jensen och Sanna Barsk, vid Kiruna bibliotek, för ett systematiskt utvecklingsarbete som tillvaratar barns kunskaper, åsikter, behov och önskningar.  Malene och Sanna har arbetat medvetet utifrån artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter som säger att alla beslut ska tas med hänsyn till barns bästa samt artikel 12, som fastslår att barn har rätt att uttrycka sin åsikt och höras i alla frågor som rör barnen. I samband med flytten av huvudbiblioteket i Kiruna har Malene och Sanne arbetat för att göra barn delaktiga i planeringen av det nya biblioteket. Genom åldersanpassade kreativa och tillgängliga metoder för konsultation har barnen fått möjlighet att vara medskapare av ett manifest och en vision med sikte på att bli ”Sveriges bästa barnbibliotek”. Malene och Sanna har skrivit en rapport som gör att deras erfarenheter också kan få spridning och inspirera andra bibliotek i andra delar av landet att göra skillnad i barn och ungas liv."

Nuvarande jury:
Ann Catrine Eriksson
, Biblioteksutveckling Sörmland (ordförande)
Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Lena Lanéus, Rinkeby bibliotek
Vendela Carlfjord, Rädda barnens ungdomsförbund
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Prisceremonin kommer att sändas digitalt den 12 november.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

 
Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.