2023-09-12 05:00Pressmeddelande

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten till TioTretton

Profilbild på personalen

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas TioTretton.

Från och med år 2020 delar Svensk biblioteksförening ut Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Priset består av ett diplom och delas ut vid en ceremoni i november. 

Juryns motivering:
Barnrättsutmärkelsen Elefanten år 2023 tilldelas TioTretton för sitt unika, inkluderande och kompromisslösa arbete med och för barn tio till tretton år. Verksamheten TioTretton möjliggör en fristad och ett eget rum för barnen där de kan utforska, delta i och bidra till det kulturella livet utan krav från vuxna. I en läsfrämjande och kreativ oas skapas en trygghet för barnen att uttrycka sig och ta del av litteratur och information helt på sina egna villkor. Personalen på TioTretton är förebilder i biblioteksvärlden och delar generöst med sig av sitt arbetssätt för att barn i hela landet ska bli mer delaktiga i biblioteks- och kulturlivet. 

Om priset:
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Sveriges biblioteks utmärkelser


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Elza Zandi
Digital kommunikatör
Elza Zandi