2022-10-07 05:00Pressmeddelande

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas Athanasios Patsias

Athansios PatsiasFoto: Privat

Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas Athanasios Patsias, enhetschef vid Biblioteken i Malmö.

Från och med år 2020 delar Svensk biblioteksförening ut Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Priset består av ett diplom och delas ut vid en ceremoni i november. 

Juryns motivering:
"Svensk biblioteksförenings Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas år 2022 Athanasios Patsias, enhetschef vid Biblioteken i Malmö. Tillsammans med en arbetsgrupp bestående av ekonomichef, controller och utvecklingssekreterare på kulturförvaltningen i Malmö stad, har Athanasios Patsias arbetat fram en modell som kartlägger hur mycket resurser som avsätts till barn och unga. Resurskartläggningsmodellen har bidragit till att synliggöra om, och på vilket sätt, barn och unga är prioriterade. Athanasios Patsias och hans kollegors arbete är ett gott exempel på hur en kommun kan gå från retorik till praktik i en systematisk samverkan för att granska och kvalitetssäkra barns rätt till kultur." 

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Sveriges biblioteks utmärkelser


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.