2004-10-27 15:33Pressmeddelande

Årets bokbuss 2004 finns i Uppsala

null

Svensk Biblioteksförening har beslutat tilldela Uppsalas biblioteksbuss Astrid utmärkelsen Årets bokbuss 2004.

Juryns motivering:

Astrid – en röd, läcker buss med väl genomtänkt verksamhet

Astrid – en bokbuss med böcker och mer därtill

Astrid – når folk i alla åldrar, folk från andra länder

Astrid – är en naturlig del av biblioteksverksamheten

Astrid – deltar i utvecklingsprojekt

Astrid – deltar i tillgänglighetsprojekt

Astrid – deltar i projektet Ett bibliotek för alla

Astrid – årets bokbuss 2004

Värmdö Bokbuss får ett hedersomnämnande för en stor verksamhet med en liten buss

Juryn har bestått av:
Karin Blomqvist, Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för mindre bibliotek och bokbussar
Bertine Pol Sundström, representant för Bokbussen Umeå (2003 års vinnare)
Magnus Torstensson, Bibliotekshögskolan och Biblioteksmuseet i Borås
Karin Westerlund, Svensk Biblioteksförening, styrelseledamot
Leena Månsson, ordförande i juryn och ledamot av Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för mindre bibliotek och bokbussar


Mer information:
Juryns ordförande Leena Månsson 040-660 85 93, 0733-7035 83
Chef för bokbussen i Uppsala: Sara Bengtsson 018- 727 17 45
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.