2012-10-26 10:50Pressmeddelande

Årets bokbuss 2012

null

Svensk Biblioteksförenings pris Årets bokbuss tilldelas i år Luleå Barn- och ungdomsbokbuss. Det är en ny bokbuss; verksamheten startade 1 mars 2012 och den kompletterar den bokbuss som vänder sig till alla åldrar. Luleås nya bokbuss når 3 320 barn i 34 förskolor och 16 grundskolor. Man arbetar mycket med läsfrämjande och läsprojekt och planerar att utveckla Boklek med 6-åringar. Bussen är dekorerad med baciller, bokbaciller.

Juryns motivering:

Denna buss tillkom 2012 och kompletterar på ett utmärkt sätt den bokbuss i kommunen, som vänder sig till alla åldersgrupper.

Bokbussverksamheten i kommunen har med den nya bussen fördjupats och vidareutvecklats med stort fokus på barn och deras behov och önskemål. Bokbussens engagerade personal agerar i nätverk och grupper i regionen och samarbetar aktivt kring utvecklingen av nya metoder för läsfrämjande bland barn och ungdomar.

”En bokbuss full med bokbaciller smittar barn och ungdomar till läslust”

Vinnaren av Årets Bokbuss får ett vandringspris som är en modell av den första bokbussen i Sverige. Svensk Biblioteksförening instiftade priset "Årets bokbuss" 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige då fyllde 50 år. Prisutdelningen sker under hösten i Luleå.

I juryn har ingått: Ordförande Lise-Lott Nilsson, Lund, Margareta Lundberg Rodin, Svensk Biblioteksförening, Magnus Torstensson, Biblioteksmuseet, Borås, Anders Gistorp, Falkenberg samt Ida Hedin, Uppsala, representant för föregående års vinnande bokbuss.

Foto: Pierre Törnkvist

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.