2009-03-02 17:18Pressmeddelande

Årets folkbibliotekspris till Åke Nygren, Stockholm

null

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet har i år tilldelats Åke Nygren, Stockholm. Priset delas ut den 14 maj under Biblioteksdagarna i Uppsala.  Prissumman är 25 000 kronor.

Åke Nygren är anställd vid Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm bl a som projektledare på Kista bibliotek och lärcenter.

Ur juryns motivering: "Åke Nygren har testat och implementerat olika verktyg för kommunikation mellan bibliotek och brukare som till exempel virtuella mötesplatser, videokonferenssystem, microbloggning och podcasting. Åke är pionjären som vaskar fram guldkornen ur den aldrig sinande digitala floden.

Åke Nygren har en unik position i Bibliotekssverige, ingen har som han tagit sig an ett praktiskt förhållningssätt till modern, interaktiv biblioteksutveckling med hjälp av webbaserade hjälpmedel. Och dessutom sett till att generöst sprida sina kunskaper och sina utvecklingsidéer till oss andra. Åke har också skapat många kontakter med andra aktörer utanför biblioteksvärlden. Han bygger nätverk i fysiska och virtuella miljöer som till exempel språkcaféer."

Priset instiftades 1964 och består av ett stipendium på 25 000 kronor. Bengt Hjelmqvist, som avled 2005, var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion.  Priset utdelas för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.

Prisutdelningen sker torsdagen den 14 maj vid Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i Uppsala.

Jury: Juryn består av Inger Edebro Sikström, ordförande och Christina Persson som båda representerar Svensk Biblioteksförening, Anna-Stina Axelsson och Maria Lundqvist som representerar DIK samt Mats Hansson som representerar Statens kulturråd.

Mer information:

Åke Nygren 076-12 31 206, Skype: akenyg, Second life: Learnie Allen

Inger Edebro Sikström 070-693 43 20

Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16

 

Foto: Åsa Ekström


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.