2010-08-27 09:10Pressmeddelande

Årets folkbibliotekspris till Anna Christina Rutquist, Karlstad

null

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till Värmlands länsbibliotekarie Anna Christina Rutquist. Prissumman är 25 000 kronor och priset delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Anna Christina Rutquist är född i Skövde. Sedan 1994 bor hon i Karlstad och arbetar på Länsbiblioteket i Värmland. Mellan 1974 och 1994 arbetade Anna Christina på biblioteket i Örnsköldsvik, och var med om att forma det nya biblioteket där

Juryns motivering: ”Anna Christina har under sin tid i Örnsköldsvik och i Värmland alltid satt användaren i centrum. "Gör det lätt för låntagaren" lät en gång stridsropet i Örnsköldsvik. Hon har tagit initiativ till det gemensamma Biblioteket i Värmland och arbetat konsekvent utifrån de värmländska kommunernas biblioteksbehov och utan "top-down" perspektiv. Likt en biblioteksvärldens Robin Hood har hon givit röst för de små bibliotekens kamp mot höga omkostnader och stått kvar rakryggad och med huvudet högt när det blåst hårt. Anna Christina är en sann hjälte i biblioteksvärldens Nottingham med Sherwoodskogen... eller Värmlandsskogarna som sin bas.”

Priset instiftades 1964 och består av ett stipendium på 25 000 kronor.

Bengt Hjelmqvist, som avled 2005, var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion.  Priset utdelas för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.

Prisutdelningen sker under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Jury: Juryn består av Anders Olsson, ordförande och Christina Persson som båda representerar Svensk Biblioteksförening, Anna-Stina Takala och Maria Lundqvist som representerar DIK samt Mats Hansson som representerar Statens kulturråd.

Mer information:
Anna Christina Rutquist 070-618 77 76
Anders Olsson, juryordförande, 073-9151901
Peter Axelsson, Informationschef, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.