2012-08-30 09:25Pressmeddelande

Årets folkbibliotekspris till Anne Hederén

null

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till Anne Hederén, utvecklingsledare, Länsbibliotek Östergötland. Prissumman är på 25 000 kronor och priset delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Juryns motivering:
”Anne Hederén får Bengt Hjelmqvist-priset 2012 för sitt engagemang och strategiska arbete, för att ge alla möjligheter att nyttja internet, för nytta och nöje, oavsett kulturella eller sociala förutsättningar, genom att initiera forskningsprojekt, rapporter och inspirera kommunbiblioteken till samarbeten med studieförbunden i Östergötland.”

Juryn har bestått av Anders Olsson, Sollentuna bibliotek, Mats Hansson, Statens kulturråd, Alireza Afshari, Regionbibliotek Stockholm, Marcus Strand, Sandvikens folkbibliotek, Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm.

Bengt Hjelmqvist, som avled 2005, var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Priset utdelas för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Priset instiftades 1964 och består av ett stipendium på 25 000 kronor.

Mer information:
Anne Hederén, tel. 013-26 27 62
Anders Olsson, juryordförande, 08-579 21 901
Stefan Engström, informationschef, Svensk Biblioteksförening, tel. 070-551 90 74

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.