2007-03-12 14:11Pressmeddelande

Årets folkbibliotekspris till Malin Ögland, Bålsta

null

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet har i år tilldelats Malin Ögland, Bålsta.

Juryns motivering: ”Malin Ögland är en entusiasmerande, kreativ och spännande idégivare. Hon tilldelas Bengt Hjelmqvist pris 2007 för sin förmåga att förena teori och praktik i ett välgrundat och framgångsrikt utvecklingsarbete.”

Malin Ögland är sedan 2002 chef för Håbo bibliotek, ett integrerat gymnasie- och folkbibliotek i Bildningscentrum Jan Fridegård i Bålsta. Malin fungerar dessutom som mentor för kommunens skolbibliotekarier.

Malin Ögland har tidigare arbetat som barnbibliotekarie i Borgholm, skolbibliotekarie i Bålsta och som projektledare på Regionbibliotek Stockholm. Hon har varit aktiv i olika nationella projekt och grupper, bland annat som projektledare för Leka, språka, lära i samarbete med Myndigheten för skolutveckling och Lärarutbildningen vid Uppsala universitet och i Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för bibliotekspedagogik.

Priset instiftades 1964 och består av ett stipendium på 10 000 kronor. Bengt Hjelmqvist, som avled 2005, var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Priset utdelas för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.

Prisutdelningen sker 24 maj vid Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i Stockholm.

Jury: Johanna Hansson, juryordf. Svensk Biblioteksförening, Maj ErikssonJämtlands läns bibliotek, Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost, Birigtta Modigh, Statens kulturråd och Christina Persson, Göteborgs stadsbibliotek

Mer information:
Johanna Hansson 076-8250506
Malin Ögland träffas på tel 070-566 33 92
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.