2021-10-04 05:05Pressmeddelande

Årets mobila bibliotek 2021 tilldelas Piteå bokbuss

Foto: Helene MarkströmFoto: Helene Markström

Årets mobila bibliotek finns i Piteå. 

Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Från och med 2017 har priset bytt namn till Årets mobila bibliotek och omfattar alla slags mobila bibliotek. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Vinnaren får motta ett vandringspris som är en modell av Sveriges första bokbuss. En representant för det vinnande biblioteket får också sitta i juryn för nästa års utnämning.

Priset delas ut vid en ceremoni senare i höst.

Juryns motivering:

Årets mobila bibliotek har lyckats leva upp till det klassiska bokbussuppdraget - att tillgodose litteraturbehovet hos skolor och förskolor samt hos de familjer som bebor traktens allra mest avlägsna byar och gårdar.  Samtidigt präglas verksamheten av ett nytänkande som ger besökarna möjligheter till upplevelser som stärker ”intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”, helt i enlighet med Bibliotekslagens skrivning.

Arbetet kännetecknas av en öppenhet och nyfikenhet på många olika områden, vilket visar sig i det breda program- och litteraturutbud som erbjuds och de många olika platser där det är möjligt att mötas av Årets Mobila Bibliotek. Alltifrån slajmtillverkning till konstworkshops med kaniner (!) finns på programmet och turlistan sträcker sig från besök på fotbollsturneringar, via välkomstdagar för nyanlända till besök på rättspsyk. Så fort coronarestriktionerna lättar, väntar även en förberedd och efterlängtad digital satsning, i samarbete med universitet och region.

Juryn har beslutat att tilldela utmärkelsen Årets mobila bibliotek 2021 till Piteå bokbuss som arbetar läsfrämjande mot skolor, allmänhet och särskilda grupper i samhället. Ett flexibelt förhållningssätt har lett till spännande verksamhet som omfattar allt från hembesök som tävlingsvinst till att sprida läsglädje bland badgästerna på Pite Havsbad.

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.