2017-10-17 07:00Pressmeddelande

Årets mobila bibliotek är Mobibblan!

null

Årets mobila bibliotek är Mobibblan, Sundsvalls kommun. 

Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Priset delas ut till den mobila biblioteksverksamhet som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Vinnaren får överta ett vandringspris som är en trämodell av den första svenska bokbussen.

Prisceremonin hålls i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek torsdag 16 november klockan 17–18, och är öppen för alla.


Juryns motivering
Det pris som tidigare hetat ”Årets bokbuss” har i år bytt namn till ”Årets mobila bibliotek”. Därigenom vill Svensk biblioteksförening peka på de många fler möjligheter och former som en mobil biblioteksverksamhet kan ha idag. Samtidigt är det en markering att de många mobila verksamheter som finns idag är just bibliotek – inget annat.

När det gäller årets pristagare kan det med fog sägas att de lever upp till det nya bredare namnet på priset.

Att förena ett större biblioteksrum för besökare och personal med en mobil verksamhet kan tyckas vara en omöjlig ekvation men genom att titta hur andra än bibliotek har löst det och genom att titta utanför landets gränser går det att få inspiration till detta.

Att inspireras av information, arbeta vidare med den och skapa något nytt för att sedan, i sin tur, kunna bli en inspiratör åt kollegor är en viktig aspekt av detta pris. Det behövs verksamheter med idéer som kan förverkligas för att andra ska kunna stå för nästa steg och att vi därmed får en kontinuerlig utveckling. Och utveckling består samtidigt av att ge den egna verksamheten nya förutsättningar, bland annat till samverkan och samarbeten med andra aktörer i samhället.

Att skapa nya samverkansmöjligheter gör att den mobila verksamheten tillåter sig att ta en allt större plats, inte bara inom biblioteksområdet utan även inom ett vidgat kulturliv med programverksamhet av olika slag, som mötesplats och träffpunkt, som informationscenter och resurs för demokratisk utveckling. Allt detta är exempel på vad årets pristagare arbetar med.

Därför har juryn beslutat att priset Årets mobila bibliotek 2017 skall tilldelas Mobibblan, Sundsvalls kommun.

Jury
Anders Gistorp, ordförande
Lise-Lott Nilsson, Lund
Maria Gezelius, representant för föregående års vinnare
Olof Berge Kleber, Borås
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförenings styrelse

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.