2015-10-26 16:00Pressmeddelande

Årets skolbibliotek 2015 går till Hjulsbroskolan

null

Priset Årets skolbibliotek 2015 går till Hjulsbroskolan i Linköping

Årets skolbibliotek 2015 utmärks av: 

Ett långsiktigt och strategiskt läsutvecklande arbete i nära samarbete med lärare och skolledning. Särskilt framgångsrikt är arbetet med elevernas källkritik, från förskoleklass och uppåt. På ett generöst sätt sprider personalen sina väldokumenterade arbetssätt både lokalt och nationellt.

Priset delades ut under Skolforum idag på Stockholmsmässan i Älvsjö.

På Nationella skolbiblioteksgruppens webbplats finns en film som beskriver Hjulsbroskolans sätt att arbeta med sitt bibliotek.

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen, som består av representanter från de flesta aktörer inom skola och bibliotek, inklusive författarorganisationer.

För information om Hjulsbroskolans bibliotek kontakta skolbibliotekarie Liselott Drejstam, 013-26 34 35

För information om priset kontakta Nationella skolbiblioteksgruppen ordförande Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, 070-695 11 29


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.