2016-10-31 15:00Pressmeddelande

Årets skolbibliotek 2016 tilldelas Polhemskolan i Lund

null

Priset Årets skolbibliotek 2016 går till Polhemskolan i Lund.

Årets skolbibliotek 2016 utmärks av: Att personalen med kompetens, glädje och engagemang arbetar tillsammans med lärarna för att ge eleverna likvärdiga möjligheter att utvecklas optimalt. Skolledningen visar genom bibliotekets handlingsplan att man ser skolbiblioteket som en strategiskt viktig pusselbit, inte minst för att utveckla EU:s nyckelkompetenser (Digital kompetens och Lära att lära). Skolan har ett välutvecklat samarbete med högre utbildning där biblioteket spelar en viktig roll. Biblioteket arbetar också framgångsrikt med nyanlända elever för att de genom läsning ska hitta en väg in i Sverige.

Priset delades ut av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström under Skolforum idag på Stockholmsmässan i Älvsjö.

På Nationella skolbiblioteksgruppens webbplats finns en film som beskriver Polhemskolans sätt att arbeta med sitt bibliotek.

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen, som består av representanter från de flesta aktörer inom skola och bibliotek, inklusive författarorganisationer.

För information om Polhemskolans bibliotek kontakta Lotta Davidson-Bask, 0733 86 01 216 

För information om priset kontakta Nationella skolbiblioteksgruppen ordförande Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, 070-695 11 29

Foto: Polhemskolan

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.