2018-10-29 14:45Pressmeddelande

Årets skolbibliotek 2018 tilldelas Bessemerskolan, Sandviken

Bessemerskolan, Sandiken
Foto: Sandvikens kommunBessemerskolan, Sandiken Foto: Sandvikens kommun

Årets skolbibliotek 2018 tilldelas Bessemerskolan, Sandviken.

Juryns motivering: "Årets skolbibliotek 2018 utmärks av ett genomtänkt och välstrukturerat arbete där skolbiblioteket har en självklar roll i skolans interna processer. Detta beskrivs i den egna modellen, där rollfördelningen och samarbetet mellan bibliotekspersonal, pedagoger och skolledare är glasklar. Arbetet vilar på ett ständigt kretslopp av utvärderingar och utifrån dessa ständiga förbättringar. De två grundfunktionerna, att främja både läs- och skrivutveckling och MIK, kräver extra mycket av ett gymnasium med ett brett utbud av både teoretiska och yrkesförberedande program." 

Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Länk till film från Bessemerskolan.

Juryns sammansättning:
Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening 
Tony Melander, DIK

Kontaktperson på skolan:
Eva Aronsson
Rektor
Tel: 026-241569
E-post: eva.aronsson@edu.sandviken.se


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.