2019-09-05 05:00Pressmeddelande

Årets skolbibliotek 2019 är Alléskolan, Åtvidaberg

Foto: Filip Mehari CarlssonFoto: Filip Mehari Carlsson

Utmärkelsen årets skolbibliotek 2019 tilldelas Alléskolan, Åtvidaberg.

Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Juryns motivering:
"En väl strukturerad och integrerad verksamhet som är tydligt kopplad till målen i läroplanen. Höga ambitioner för alla elever oavsett deras skilda förutsättningar samt att utvecklingen följs upp och stöttas på flera olika plan. Inom MIK har de pilotklasser skolan satsat på uppvisat bra resultat i nationella prov. Detta bygger skolbiblioteket nu vidare på för progression mellan årskurserna. Trots de utmaningar som möter en skolhuvudman i en mindre kommun, förmår skolbiblioteket erbjuda en uthållig och långsiktig verksamhet som ger kunskap, kraft, glädje och inspiration till både elever och personal." 

Länk till film om Alléskolans bibliotek.

Juryn delar också ut två hedersomnämnanden som går till:

Gymnasieskolan Spyken, Lund
Stapelbäddsskolan, Malmö

Priset kommer att delas ut av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman på Bokmässan i Göteborg torsdag 26 september kl 17:00 på seminariet ”Prisat vare skolbiblioteket!”.

Juryns sammansättning:
Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening 
Mikael Nanfeldt, DIK

Kontaktperson på skolan:
Sara Algulin, rektor
Mail: sara.algulin@atvidaberg.se
Telefon: 0120-83312


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.