2021-09-03 05:00Pressmeddelande

Årets skolbibliotek 2021 tilldelas Vallastadens skola, Linköpings kommun

Foto: SkanskaFoto: Skanska

Utmärkelsen Årets skolbibliotek 2021 tilldelas Vallastadens skola, Linköpings kommun

Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG), som är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Hedersomnämnanden går också till Sandsbro skola, Växjö, och Lindeskolan, Lindesberg.

Juryns motivering: Verksamheten vid Vallastadens fokusbibliotek visar hur viktigt det är med en medveten och långsiktig satsning på skolbibliotek från skolhuvudmannens sida. Vallastadens skola har elever i såväl grundskolan som grundsärskolan vilket ställer krav på en flexibel och anpassad skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal samarbetar kring ett brett spektrum av olika läsfrämjande insatser, som också ger dokumenterat goda resultat. Juryn vill särskilt lyfta fram det samarbete som etablerats mellan skolbiblioteket och fritidshemmet. Pandemirestriktionerna har inneburit krav på omställningar och personalen på Vallastadens fokusbibliotek har på ett kreativt sätt hittat vägar för fortsatt verksamhet även under 2021.

Jury:
Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening 
Mikael Nanfeldt, DIK

Priset delas ut av utbildningsminister Anna Ekström under Bokmässan
Datum och tid: Fredag den 24 september kl. 11-11.30, Studio B
Plats: Följ seminariet och prisutdelningen via bokmassan.se

Kontaktperson Vallaskolan:
Rektor Martina Almén, martina.almen@utb.linkoping.se
Tel +4613263960

Skolbibliotekarie Ida Ross, ida.ross@utb.linkoping.se
 

 

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.