2022-09-01 05:00Pressmeddelande

Årets skolbibliotek 2022 tilldelas Sandsbro skola, Växjö

Foto: IST FototjänstFoto: IST Fototjänst

Årets skolbibliotek 2022 tilldelas Sandsbro skola, Växjö.

"Årets skolbibliotek 2022 utmärks av en skolledning som ger biblioteket legitimitet att verka som en genomtänkt del i skolans verksamhet. Skolbibliotekarien är en självklar och naturlig samarbetspartner för alla, från pedagoger till elevhälsa. Skolbiblioteket har en inbjudande och tillgänglig miljö. På Sandsbro skola har alla elever en värld av läsning och kunskap att upptäcka i sitt inspirerande bibliotek, med en kunnig bibliotekarie som guide." 

Beskrivande film 

Kontaktuppgifter:
Rektor Charlotte Airosto
Tel: 0470-79 62 24, charlotte.airosto@vaxjo.se

Skolbibliotekarie Karin Torstensson 
Tel 070 443 45 88, karin.torstensson@vaxjo.se

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Gruppen är en nationell resurs för kunskapsutbyte i skolbiblioteksfrågor.

Prisutdelning och panelsamtal kommer att ske på Bokmässan i Göteborg, Lärarscenen, fredag 23 september kl 14:00-14:30. 

Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och utredare på Svensk biblioteksförening, samtalar med en panel från årets vinnande skola. Hur arbetar man tillsammans för att skolbiblioteket och skolbibliotekarien ska bli en så bra tillgång som möjligt? Vad kan de bägge professionerna lärare och bibliotekarier lära av varandra? Hur gör skolledningen för att integrera skolbiblioteket i skolans pedagogiska arbete?

Efter samtalet delas priset ut av Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Hedersomnämnande:
Hedersomnämnande går till Nydalaskolan, Malmö.

 

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.