2006-05-10 13:38Pressmeddelande

Åtta av tio har stort förtroende för biblioteken

null

Drygt åtta av tio svenskar har stort förtroende för biblioteken. Det visar en temo-undersökning som presenterades vid Svensk Biblioteksförenings årsmöte i Malmö idag. I jämförelse med andra förtroendemätningar placerar sig biblioteken som den samhällsinistitution som allmänheten har störst förtroende för. (I Medieakademiens mätning december 2005 var det 72 % som gav Universiteten stort förtroende, Småföretagen 62 % och dagspressen 34 %.)

- Det är tillfredställande att biblioteken har ett sådant stort förtroende hos allmänheten, det sa Britta Lejon, ordförande i Svensk Biblioteksförening, när hon öppnade årsmötet. Det visar att biblioteken fyller en viktig funktion i kunskapssamhället och för att stärka medborgarnas informationskompetens.

Samtidigt visar dock undersökningen på tydliga klyftor mellan olika biblioteksanvändare. Det är de medelålders, högutbildade, TCO och SACO-medlemmarna som oftare har mycket stort förtroende för biblioteken. Lägre resultat får biblioteken bland de yngre (16 – 29 år), med grundskoleutbildning och boende i glesbygdsområden. En delförklaring är att bl a det läsfrämjande och social arbetet fått stå tillbaka när biblioteken mer inriktats på att stödja människor i deras högre utbildning. En annan är att nära hälften av alla grundskoleelever saknar ett rejält bemannat skolbibliotek.

- Samtidigt som vi kan glädjas åt ett stort förtroende för biblioteken oroas vi över de ökande klyftorna. Regeringen måste uppmärksamma detta och ta initativ till en nationell strategi för biblioteken som förmår att innehålla både stöd till högre utbildning och för att utjämna skillnader och därmed ge alla lika goda möjligheter till kunskap. Ett viktigt steg är t ex att alla elever får tillgång till bemannade skolbibliotek.

-Då tror vi att de unga framöver också kommer att kunna känna att de kan ha glädje av och kan lita på biblioteken avslutade Britta Lejon.

Över 500 personer har samlats i Malmö för Biblioteksdagarna och Svensk Biblioteksförenings årsmöte.

Undersökningen finns i pdf-format på föreningens hemsida.

Mer information:
Ordförande Britta Lejon 073-5308864
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-6608077
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.