2006-10-30 13:42Pressmeddelande

Åtta av tio kommuner igång med biblioteksplanearbetet - Ny kartläggning kommun för kommun

null

Allt fler kommuner har antagit eller kommit igång med sitt biblioteksplanearbete. I januari i år hade hela 34,8 procent av landets kommuner ännu inte påbörjat arbetet, motsvarande siffra för oktober är bara 16,6 procent. I dagsläget har 22 procent av kommunerna antagit biblioteksplaner och 61 procent har påbörjat ett arbete med att ta fram en biblioteksplan. Bara 17 procent av kommunerna har fortfarande inte gjort något alls. Det visar Svensk Biblioteksförenings kartläggning av landets samtliga kommuner och landsting som presenteras på Svensk Biblioteksförenings hemsida. Där får kommunerna rött, gult eller grönt ljus.

- Det är glädjande att mer än åtta av tio av landets kommuner har antagit eller påbörjat arbetet med biblioteksplaner, det visar att lagkravet som finns i bibliotekslagen sedan ett år tillbaka börjar ge effekt, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Biblioteksplanen är ett viktigt politiskt styrdokument för biblioteken och påverkar bibliotekens möjligheter att ge kommuninnevånarna den information och de upplevelser de behöver.

I januari i år hade 14,5 procent av kommunerna antagit en biblioteksplan, i oktober var det 22,4 procent. När det gäller landstingen har fjorton av landets landsting påbörjat arbetet med att ta fram en biblioteksplan. Ett landsting har antagna planer medan fem landsting fortfarande inte har påbörjat arbetet.

Det finns ännu inte något län där alla kommuner antagit biblioteksplaner. Bäst är det i Uppsala län där fem kommuner av sju har antagit planer och de övriga två är igång med arbetet. Mindre bra är det i Dalarna där sex kommuner av 15 ännu inte påbörjat arbetet liksom i Halland där fyra kommuner av sex inte påbörjat biblioteksplanerarbetet.

Län för län är Biblioteksplaneläget följande (Resultatet kommun för kommun finns på http://www.biblioteksforeningen.org):

Stockholms län 10 kommuner har antagit plan, 11 kommuner har påbörjat arbetet 5 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Uppsala 5 kommuner har antagit plan, 2 kommuner har påbörjat arbetet
Södermanland 7 kommuner har påbörjat arbetet 2 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Östergötland 5 kommuner har antagit plan, 8 kommuner har påbörjat arbetet
Jönköping 2 kommuner har antagit plan, 7 kommuner har påbörjat arbetet 4 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Kronoberg 3 kommuner har antagit plan, 4 kommuner har påbörjat arbetet 1 kommun har ännu inte påbörjat arbetet
Kalmar 1 kommun har antagit plan, 11 kommuner har påbörjat arbetet
Gotland 1 kommun har påbörjat arbetet
Blekinge 5 kommuner har påbörjat arbetet
Skåne 6 kommuner har antagit plan, 22 kommuner har påbörjat arbetet 5 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Halland 1 kommun har antagit plan, 1 kommun har påbörjat arbetet 4 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
V. Götaland 14 kommuner har antagit plan, 31 kommuner har påbörjat arbetet 4 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Värmland 1 kommun har antagit plan, 12 kommuner har påbörjat arbetet 3 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Örebro 2 kommuner har antagit plan, 9 kommuner har påbörjat arbetet 1 kommun har ännu inte påbörjat arbetet
Västmanland 3 kommuner har antagit plan, 6 kommuner har påbörjat arbetet 2 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Dalarna 1 kommun har antagit plan, 8 kommuner har påbörjat arbetet 6 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Gävleborg 3 kommuner har antagit plan, 4 kommuner har påbörjat arbetet 3 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Västernorrland 6 kommuner har påbörjat arbetet 1 kommun har ännu inte påbörjat arbetet
Jämtland 2 kommuner har antagit plan, 5 kommuner har påbörjat arbetet 1 kommun har ännu inte påbörjat arbetet
Västerbotten 5 kommuner har antagit plan, 8 kommuner har påbörjat arbetet 2 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Norrbotten 1 kommun har antagit plan, 9 kommuner har påbörjat arbetet 4 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet
Riket 65 kommuner har antagit plan 177 kommuner har påbörjat arbetet 48 kommuner har ännu inte påbörjat arbetet


- Ska Sverige utvecklas och stå stark i den internationella konkurrensen genom en stadig tillväxt krävs att det går bra för invånarna när de söker kunskap och bygger på sitt vetande. Bibliotekens huvuduppgifter är bl a att garantera tillgång till information, stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer samt verka för läskunnighet, säger Niclas Lindberg. Flera undersökningar pekar dock på oroande utvecklingstendenser med ökade klyftor, minskat bokläsande mm vilket gör det extra viktigt med biblioteksplaner.

Fakta: En biblioteksplan är ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv.

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77, 08-545 132 33
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16, 08-545 132 45Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.