2007-10-03 10:46Pressmeddelande

Barnbokslånen har ökat kraftigt i Norrbotten

null

Barnbokslånen har ökat kraftigt i Norrbotten jämfört med året innan. Ökningen är den näst största i hela landet. Det visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Norrbottens län. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att barnbokslånen vid biblioteken i länet har ökat med 7,2 procent vilket innebär att varje barn i åldern 0-14 år lånade nästan 24 böcker under 2006. Siffrorna står i bjärt kontrast mot de som avser vuxnas lån. Den totala utlåningen per invånare uppgår till 7,6 böcker per invånare, vilket är en av rikets lägsta nivåer. Även antalet besök per invånare är lågt i en jämförelse med övriga landet.

– Det är glädjande att se att barnen inte överger biblioteken även om de äldre inte är lika frekventa besökare. Att kunna läsa och förstå en text är av avgörande betydelse för att man ska få en så bra start i livet som möjligt. Dessvärre pekar mycket statistik på att barns läsande utvecklas negativt. Mot den bakgrunden är det mycket positivt att biblioteken i Norrbottens län lyckas locka till sig barnen och få dem att läsa böcker, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Norrbotten har i en nationell jämförelse relativt få bibliotek per 1000 invånare. Möjligen förklarar detta också den något låga besöksfrekvensen vid biblioteken.

– Siffrorna avser 2006, alltså innan Luleås nya och mycket uppskattade kulturhus öppnade. Det ska bli mycket intressant att se hur denna satsning påverkar statistiken under kommande år.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.