2018-04-23 07:00Pressmeddelande

Barns rätt till läsning

null

Idag på Världsbokdagen lanserar Svensk biblioteksförening i samverkan med International Board on Books for Young People, IBBY Sverige två affischer på temat Barns rätt till läsning.

Den internationella förlagan är en affisch gjord av internationella IBBY i samarbete med bland andra PRAESA, 2015-års ALMA-pristagare. Styrelsen för IBBY Sverige har gjort en bearbetning av de korta texterna till svenska.

Ett "Memorandum of Understanding" undertecknades under Barnboksmässan i Bologna 2018 av IBBY, IFLA (International Federation of Library Association and Institutions) och ILA (International Literacy Association). De tre organisationerna uttalar en gemensam och stark vilja att utbyta kunskaper och erfarenheter för bättre nå målet att alla barn blir läsare och får möjlighet att skaffa kunskap. Svensk biblioteksförening och IBBY Sverige ser affischerna som en nationell satsning i samma anda.

-Bibliotekens roll för att ge alla barn likvärdiga möjligheter att hitta läsning i den form som passar dem kan inte överskattas, kommenterar Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

-Läsning bygger broar. Att läsa ger barn glädje och ingångar till nya världar, i fantasin och i verkligheten. Alla barn har rätt att få läsa och bearbeta det lästa på det sått som de själva föredrar, kommenterar Margaretha Ullström, ordförande IBBY Sverige. 

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.