2010-09-06 10:22Pressmeddelande

Båstadsborna är Skånes flitigaste biblioteksbesökare

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att Båstads bibliotek har flest besökare i Skånes län. Där har också besöken ökat med hela 50 procent i jämförelse med föregående år.  Lomma och Tomelilla är två andra skånska kommuner där biblioteksbesöken ökat mellan 2008 och 2009.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för femte året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Skåne. Rapporten baseras på statistik för 2009 och visar bland annat att Båstads bibliotek har flest besökare i länet. Det är dock Höganäsborna som lånar mest böcker och annan media från biblioteken, men även här placerar sig Båstad i topp straxt efter Höganäs.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Barnen i Båstad lånar flest barnböcker i länet. Skåne uppvisar också totalt sett en ökning av barnbokslånen.

– Det är mycket glädjande att barnbokslånen ökar i Skåne, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan bibliotekslån, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg

Rapporten bygger primärt på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.