2008-03-28 10:57Pressmeddelande

Bengt Hjelmqvists pris till Anna-Karin Albertsson, Borås

null

En enig jury har utsett Anna-Karin Albertsson, Borås, till 2008 års pristagare av Svensk Biblioteksförenings Bengt Hjelmqvist pris. Priset syftar till att belöna framstående insatser inom folkbiblioteksområdet. Prissumman är 25 000 kronor och priset delas ut i samband med Svensk biblioteksförenings Biblioteksdagar i Luleå 14 - 16 maj.

Juryns motivering: ”Anna-Karin Albertsson har med relativt enkla medel funnit metoder för ett angeläget mångkulturellt läsfrämjande arbetet som ökar barn och ungas delaktighet i ett invandrartätt område; Norrby, Borås. I ett nätverk med andra yrkesgrupper verkar Anna-Karin för integration och läsupplevelser på ett inspirerande sätt. Genom sitt uppsökande arbete möter hon människor och lockar till läsning på andra arenor än biblioteket. Anna-Karin arbetar gränsöverskridande på ett okonventionellt sätt och visar att bibliotekariekompetensen inte är bunden till ett fysiskt bibliotek utan har sin plats i en samhällskontext.”

Priset instiftades 1964 och består av ett stipendium på 25 000 kronor. Bengt Hjelmqvist, som avled 2005, var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Priset utdelas för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.

Prisutdelningen sker 15 maj vid Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i Luleå.

Jury: Inger Edebro Sikström, juryordförande. Christina Persson, Svensk Biblioteksförening, Anna-Stina Axelsson och Maria Lundqvist, DIK, samt Mats Hansson, Statens kulturråd.

Mer information:
Inger Edebro Sikström 070 693 43 20
Anna-Karin Albertsson träffas på tel 033 35 83 06 alt 0702-37 44 68
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.