2018-09-21 05:00Pressmeddelande

Bengt Hjelmqvists pris till Heidi Carlsson Asplund

Bengt Hjelmqvists pris tilldelas Heidi Carlsson Asplund. Priset instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet, döpt efter biblioteksideologen och humanisten Bengt Hjelmqvist. Vinnaren får ta emot diplom och ett stipendium på 25 000 kronor.

 Heidi Carlsson Asplund föddes 1954 i Loviisa i Finland, flyttade till Sverige som 4-åring och har senare bott i bland annat Oskarshamn och Karlshamn. Heidi arbetar på Lerums bibliotek sedan sex år tillbaka, och har förut bland annat varit konsulent på Kultur i Väst och bibliotekarie i Alingsås. Hon har också tidigare drivit en grupp inom Svensk biblioteksförening med fokus på unga vuxna.

Prisceremonin hålls i Galleri Celsing på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm torsdag 18 oktober med start klockan 14.00. Alla är välkomna!

Juryns motivering:
Heidi Carlsson Asplund har under många år haft ett stort intresse för, och arbetat med, tillgänglighetsfrågor nationellt och internationellt. Hon får priset för sin engagerade insats för att utveckla och tillgängliggöra bibliotekens tjänster, från ungdomsbiblioteket Lila rummet i Alingsås och regionalt arbete med fokus på tillgänglighetsfrågor, till ett internationellt engagemang i IFLA, där hon är med i Standing Committee för sektionen Library Services to People with Special Needs. Heidi har också uppmärksammats för sitt arbete med att engagera lokalsamhället i biblioteksarbetet t.ex. genom att involvera lokalbefolkningen i programverksamheten på Sjöviks biblioteksfilial. Sitt stora hästintresse har Heidi använt som en resurs när det gäller att utveckla nya aktiviteter, till exempel idén ”ride-in-bibliotek”.

Jury:
Lo Claesson, juryns ordförande, Svensk biblioteksförening
Kristina Andersson, bibliotekarie
Peter Alsbjer, Regionbibliotekarie Region Örebro län
Anette Mjöberg, bibliotekschef Hässleholms kommun
Alireza Afshari, bibliotekarie, Stockholms stad


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.