2006-04-27 11:19Pressmeddelande

Bengt Hjelmqvists pris till Katarina Kristoffersson, Åmål

null

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet har i år tilldelats Katarina Kristoffersson, Åmål.

I sin motivering skriver juryn att ”Katarina Kristoffersson ställer frågor som är avgörande för bibliotekens vägval och framtid. Katarina har uppmärksammat bibliotekens roll som omvärldsbevakare och genom sitt arbete visat att alla bibliotek, oavsett storlek, kan engagera sig i utvecklingsarbete.”

Katarina Kristoffersson är bibliotekarie i Åmål och arbetade under tre år med projektet Omvärldsbevakning på Länsbiblioteket i Värmland där man bl a arbetat med att ge det kommunala biblioteket en aktiv roll i kommunledningens omvärldsbevakning.

Priset instiftades 1964. Bengt Hjelmqvist, som avled 2005, var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Priset utdelas för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.

Prisutdelningen sker 11 maj vid Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i Malmö.

Jury: Margaretha Eriksson, juryordf. Svensk Biblioteksförening, Maj Eriksson Jämtlands läns bibliotek, Kerstin Grum Länsbibliotek Halland och Inga Lundén, Stockholms stadsbibliotek

Mer information:
Katarina Kristoffersson 0532-170 91, 070-359 17 86
Juryordförande Margaretha Eriksson 070-971 71 01
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.