2023-09-21 05:00Pressmeddelande

Bengt Hjelmqvists pris till Mimmi Söderlund, Västerås stadsbibliotek 

Bild på Mimmi Söderlund, Västerås stadsbibliotek.Bild på Mimmi Söderlund, Västerås stadsbibliotek.

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till Mimmi Söderlund, Västerås stadsbibliotek. Hon får priset för sitt arbete med hbtqi-frågor som lett till landets första regnbågsbibliotekarietjänster.
Se vårt videoreportage med pristagaren här.

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. ”Biblioteken tillhör alla” var ett självklart credo för Bengt Hjelmqvist, som i enlighet med detta ofta återkom till öppettiderna: ”det skall vara öppet när folk har tid att gå dit”. Prissumman är på 25 000 kronor. 

Juryns motivering: 

“Juryn har valt att tilldela Bengt Hjelmqvist pris 2023 till Mimmi Söderlund på Västerås stadsbibliotek. Hennes arbete med hbtqi-frågor har lett till utformandet av landets första regnbågsbibliotekarietjänster och hon har tillsammans med övriga regnbågsbibliotekarier utvecklat en verksamhet med bland annat evenemang och uppsökande arbete riktat mot målgruppen. Det demokratiska uppdraget är en av folkbiblioteksverksamhetens grundstenar och för att uppfylla det behöver biblioteket vara tillgängligt och välkomnande för alla. Det kan krävas både mod och civilkurage för att stå upp för det. Mimmi är en inspiration, inte bara för andra bibliotekarier, utan för alla som möter människor i sitt arbete.” 

Priset delas ut vid en ceremoni i november.  

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.  


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Saskia Rubensson
Digital kommunikatör
Saskia Rubensson