2021-09-27 05:00Pressmeddelande

Bengt Hjelmqvists pris tilldelas Christina Larsson

Foto: Stina ÖstFoto: Stina Öst

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till Christina Larsson. Hon får priset för sitt arbete vid Tegelbrukets bibliotek i Örebro. Priset delas ut vid en ceremoni senare i höst.

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. ”Biblioteken tillhör alla” var ett självklart credo för Bengt Hjelmqvist, som i enlighet med detta ofta återkom till öppettiderna: ”det skall vara öppet när folk har tid att gå dit”. Prissumman är på 25 000 kronor.

Juryns motivering:
Bengt Hjelmqvist pris har i år tilldelats Christina Larsson för hennes arbete vid Tegelbrukets bibliotek i Örebro. Tegelbruket är en vibrerande och levande verksamhet med fokus på ungdomar där biblioteket tillsammans med studieförbund, föreningar och civilsamhället skapar något som är större än de enskilda beståndsdelarna. Här möts olika perspektiv och erfarenheter i en personalgrupp där bibliotekarien är en av många kompetenser. Allt vävs samman och Christina bibehåller bibliotekets integritet samtidigt som hon navigerar i nya vatten. Vad ska ett bibliotek vara och hur ska verksamheten se ut där? Det krävs mod, ett öppet sinne och en trygghet i den egna professionen för att utforska dessa frågor, egenskaper som Christina så tydligt besitter.  Biblioteken behöver ständigt finna nya sätt att arbeta och tänka på. En väg framåt ser vi i Christina Larssons framgångsrika arbete.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.