2007-07-09 10:07Pressmeddelande

Bibliotek ökar omsättningen i köpcenter med upp till 10 procent!

null

Bibliotekens betydelse för bland annat turism och handel framgår i den forskningsöversikt som presenterades vid ett seminarium i Visby på måndagen. När till exempel biblioteket i Dorset, Storbritannien, flyttade till köpcentret ökade köpcentrets omsättning med 8-10 procent. När Seattle i USA fick ett nytt och arkitektoniskt nyskapande stadsbibliotek 2004 blev det en besöksmagnet som lockade 110 000 nya besökare till staden. Restauranger och butiker i närheten fick ett ekonomiskt uppsving. Sammanlagt ledde det nya biblioteket till att utifrån tillresande besökare spenderade sex miljoner dollar mer per år jämfört med tidigare.

Bibliotekens samhällsekonomiska nytta framgår i Bibliotekens förtjänst – En forskningsöversikt om den samhällsekonomiska nyttan av bibliotek som presenterades på måndagen. Anna Kåring Wagman har gått igenom tillgänglig forskning på temat bibliotek och ekonomi. Sammanställningen av ett tjugotal undersökningar världen över visar att varje satsad krona på ett bibliotek innebär en ekonomisk vinst.

Två exempel på studier som tas upp i rapportern kommer från London och Oslo. Forskare undersökte för tre år sedan värdet av verksamheten vid Storbritanniens nationalbibliotek British Library. Detta jämfördes sedan med kostnaderna. Forskningen visade att för varje pund som British Library får i offentliga bidrag genereras 4.40 pund till den brittiska ekonomin. Kostnads-nyttokvoten är således 4,4 mot 1. Svanhild Aabø har utfört den enda nordiska studie som finns inom området. Hon frågade norrmännen om deras värdering av biblioteken och kunde visa att biblioteken har ett värde som är fyra gånger så stort som vad de kostar.

- Biblioteken är värdefulla! Biblioteken är av ovärderlig betydelse för yttrandefrihet, information och en jämlik tillgång till kunskap. Nu kan vi dessutom visa att de är samhällsekonomsikt lönsamma, säger Britta Lejon, ordförande i Svensk Biblioteksförening i en kommentar.

Rapporten Bibliotekens förtjänst - – En forskningsöversikt om den samhällsekonomiska nyttan av bibliotek kan hämtas från Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org.

Mer information: Anna Kåring Wagman, utredare, 070 – 860 66 10
Peter Axelsson, informationschef 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.