2016-06-21 11:20Pressmeddelande

Bibliotek tillhör välfärdens kärna

null

 Skattebetalarnas förening har släppt en rapport med beräkningar på hur landets kommuner kan sänka sina kostnader om de skär ner på vissa verksamheter. Besparingar på bland annat kultur och bibliotek skulle frigöra medel till andra verksamheter, argumenterar Skattebetalarna. Rapportens beräkningar visar att förslagen skulle medföra en besparing på landets folkbibliotek på 337 miljoner kronor, eller knappt 8 procent av verksamheten.

- Sådana besparingar skulle få dramatiska konsekvenser för biblioteksverksamheten runt om i landet i form av sämre öppettider, färre anställda och nedlagda bibliotek, kommenterar Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

-Skattebetalarnas förening missar helt att kultur- och bildningsverksamhet är en del av välfärdens kärna. Bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen är bland annat att stödja läsfrämjande samt bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, fortsätter Calle Nathanson. I en tid då klyftorna i samhället ökar inom läsning, kunskap och digital delaktighet är det biblioteken det borde satsas på. Skattebetalarnas förenings förslag att skära på biblioteken är helt fel väg att gå.

Kostnaderna för kultur inom landets kommuner motsvarar mindre än 2,5 procent av de totala kostnaderna, och ungefär en procent går till biblioteken. Enligt Kungliga bibliotekets statistik har antalet folkbibliotek minskat med 176 stycken de senaste tio åren. Statistiken visar också att bemanningen på landets folkbibliotek är låg redan idag, vilket bland annat påverkar öppettiderna. Idag har 43 procent av folkbiblioteken öppet mindre än 20 timmar i veckan. Hälften av folkbibliotekens kostnad är personalkostnader och skulle Skattebetalarnas förenings förslag bli verklighet blir bemanningen än lägre. Färre anställda betyder färre också färre aktiviteter som sagostunder, internetkurser eller språkcaféer.

Svensk biblioteksförening har upprepade gånger undersökt vad som gör bibliotek attraktiva. Vi har visat att det finns ett tydligt samband mellan satsningar på bibliotek och exempelvis utlåningsstatistik och antal besök. Vill vi ha attraktiva bibliotek, vars verksamhet lever upp till lagstiftningens krav, kostar det pengar.

-Vi är oroade över att Skattebetalarnas förening har en sådan snäv syn på kunskap, läsande, bildning och människors möjligheter att söka information, avslutar Calle Nathanson. Biblioteken tillhör definitivt välfärdens kärna och är mer nödvändiga än någonsin.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.