2011-10-17 15:12Pressmeddelande

Biblioteken har inte råd att låna ut e-böcker

null

Sveriges bibliotek står inför en stor strukturomvandling där efterfrågan av e-böcker ökar. Samtidigt saknar biblioteken de möjligheter och resurser som krävs för att kunna möta efterfrågan, vilket resulterar i inskränkningar i utlåning.

I ett inslag i Rapport den 11 oktober angående utlåning av e-böcker på biblioteket i Skellefteå framkom att man på grund av brist på resurser tvingats införa en gräns för utlån. Skälet är att biblioteket inte har råd att matcha den ökade efterfrågan då biblioteken måste betala en viss summa för varje gång en e-bok lånas ut. Detta är en principiellt viktig skillnad mot hur det fungerar när biblioteken lånar ut tryckta böcker. Då betalar biblioteken endast för inköpet av boken som sedan kan lånas ut hur många gånger som helst.  

-          Att biblioteken tvingas begränsa utlåningen av e-böcker på det här sätter är djupt olyckligt och strider både mot bibliotekens uppdrag att fritt tillhandahålla information och mot hela tanken med digital media, nämligen att det ger ökad tillgänglighet, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Regeringen lanserade i förra veckan en Digital Agenda med målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

-          För biblioteken är det bl a viktigt att de digitala möjligheter som e-bok ger kan tas till vara. Den e-boksutredning som vi presenterat i samarbete med Kungliga biblioteket visar att Sverige fortfarande har en svag e-boksmarknad, vilket rimmar illa med om man vill vara världsmästare på att ta till vara digitaliseringens möjligheter menar Niclas Lindberg.

-          Att omedelbart adressera frågan om hur biblioteken ska kunna ta tillvara de möjligheter som e-böcker ger framstår som högprioriterat, både i arbetet med den digitala agendan och för den av regeringen tillsatta litteraturutredningen med Tomas Lidman som ordförande, säger Niclas Lindberg.

 

För mer information, kontakta:

Martin Engman, tf presskontakt, 08-5880 9506, martin.engman@diplomatcom.com

Niclas Lindberg, Generalsekreterare, 070-660 80 77

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.