2008-09-01 10:09Pressmeddelande

Biblioteken i Dalarna ökar barnbokslånen mest

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att Dalarna är det län i landet där barnbokslånen ökar mest.  Från 2006 till 2007 ökade barnbokslånen med 9,3 procent.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för tredje året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Dalarna. Rapporten baseras på statistik från år 2007 och visar bland annat att från 2006 till 2007 ökade antalet barnbokslån från 21,3 till 23,2 lån per barn och år. Inget annat län har noterat en lika kraftig ökning. För beståndet av barnböcker är siffrorna också bra med 12,6 barnböcker per barn vilket kan jämföras med riksgenomsnittet om 8,7 barnböcker per barn.

– Det är mycket glädjande att det lånas mer barnböcker i Dalarna, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan biblioteksbesök, läsning och inlärning. Därför är det verkligen positivt att biblioteken i Dalarna lyckas så väl i arbetet att locka barn till läsning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Biblioteken i Dalarna har precis som förra året landets bästa AV-bestånd per invånare med 0,5 AV-medier per invånare. Till AV-medier hör talböcker, ljudböcker, DVD-filmer och CD-skivor.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.