2008-09-01 10:12Pressmeddelande

Biblioteken i Jönköpings län satsar på moderna medier och fler datorer

null

Biblioteken i Jönköpings län har under 2007 framgångsrikt satsat på att öka antalet datorer på biblioteken. Nu finns det också fler DVD-filmer, ljudböcker och TV-spel på länets bibliotek. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Jönköping. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar bland annat att biblioteken i länet har ökat sitt AV-bestånd från 0,3 till 0,4 AV-medier per invånare, vilket är över genomsnittet i Sverige. Med AV-medier avses talböcker, ljudböcker, DVD - filmer och CD-skivor.

Biblioteken i länet fortsätter även sin satsning på att ge invånarna i länet en god tillgång till datorer. Förra året ökade antalet datorer på biblioteken med 11 procent. I år ökar man från 83 till 90 datorer per 100000 invånare vilket är klart bättre än riksgenomsnittet.

– Det är mycket bra att biblioteken i Jönköpings län fortsätter att satsa på att kunna erbjuda sina besökare tillgång till fler och fler datorer. Så arbetar moderna bibliotek. Detta passar också de ökade antalen högskolestudenter i Jönköpings län, säger Niclas Lindberg.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.