2008-04-17 08:43Pressmeddelande

Biblioteken i Norrbotten belönas med marknadsföringspris

null

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2008 till de fjorton bibliotek i Norrbotten som tillsammans med Norrbottens länsbibliotek arbetat med att kommunicera det moderna folkbiblioteket till allmänheten. Projektet ”Maracas” kan ses som ett utmärkt modellprojekt och det har också väckt stort intresse även utanför Norrbottens gränser. Priset, 25 000 kr, delas ut under Biblioteksdagarna i Luleå 15 maj.

Ett av målen med projektet har varit att göra Norrbotten till en mer upplevelserik region att leva i. Arbetet har bedrivits bl a genom projektet ”Maracas- skaka om bilden av biblioteket”.

2005 inleddes ett samarbete med reklambyrån Vinter i Luleå där utgångspunkten var ömsesidig respekt för varandras kompetenser. All bibliotekspersonal i länet skulle lära sig mer om marknadsföring av biblioteksverksamheten på ett mer genomtänkt och strategiskt sätt samt att inse skillnaden mellan information och kommunikation.

Biblioteken har enats om en gemensam grafisk profil och en gemensam logotype vilket idag kan ses på de olika bibliotekens hemsidor och på Luleås nya bokbuss. Affischkampanjer, annonser, gemensamma programsatsningar har varit delar av den utåtriktade marknadsföringen. En egen portal, www.bibblo.se, innehåller direktlänkar till alla bibliotek och till olika resurser för allmänheten.

Bibliotekspersonalen vittnar om positivt gensvar från både politiker och allmänhet, om en förstärkt självbild hos dem själva och om ett inspirerande samarbete biblioteken emellan.
Arbetet är nu mer utåtriktat och att man ”tänker” marknadsföring i allt man gör. Alla är med och arbetar mot samma mål.

Juryn har bestått av Ulla Brohed, bibliotekarie, ordf, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Margareta Brundin, biblioteksråd vid Sveriges Riksdag och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda delas priset ut varje år till bibliotek eller enskild bibliotekarie som lyckats med bra marknadsföring. Svensk Biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65 årsdag 1986.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 22:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker den 15 maj under Biblioteksdagarna i Luleå. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 25 000 kr.

Mer information:
Detlef Barkanowitz, chef Norrbottens länsbibliotek, 0920-453561
Ulla Brohed, juryordförande, 046-14 15 40, 076-8112168
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.