2008-09-01 10:22Pressmeddelande

Biblioteken i Örebro län ökar besöken mest i landet

null

Biblioteken i Örebro län har ökat mest i landet när det gäller antal besök per invånare. Länet står också för den största ökningen i bibliotekstäthet. De kommunala biblioteken i länet kan också erbjuda sina invånare ett utökat barnboksbestånd. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Örebro län. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar att siffrorna i årets mätning är markant bättre än siffrorna i förra årets mätning. Bibliotekstätheten i Örebro län har ökat med hela 13,7 procent till 0,149 bibliotek per 1000 invånare, vilket är den största ökningen av samtliga län. För kategorin antal besök per invånare är siffrorna ännu bättre. Här har man ökat hela 16,8 procent under 2007. Antalet besök har ökat från 6,3 till 7, 4 per invånare och år och Örebro län står även i denna kategori för den största ökningen i landet.

Örebros bibliotek ökar också antalet barnböcker till 10,8 böcker per barn, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på 8,7 böcker per barn. Under året har också antalet lån till barn ökat något.

– Biblioteken i Örebro har gjort ett bra arbete med att attrahera såväl nya som gamla besökare det senaste året. Årets statistik visar hur viktig bibliotekstätheten är för att man enkelt ska kunna besöka  biblioteken. Örebro läns arbete med att satsa på barnböcker ger nu också resultat i form av en ökad utlåning av barnböcker, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.