2008-09-01 10:18Pressmeddelande

Biblioteken i Västerbotten får topplaceringar

null

Biblioteken i Västerbottens län visar upp bra resultat i en nationell jämförelse. De har högst total utlåning i landet och de aktiva låntagarna har ökat med nästan fem procent. Trots att antalet besök per invånare har sjunkit något i länet har Västerbottens bibliotek flest besök per invånare i hela landet. Biblioteken i länet noterar också den största ökningen i landet av barnböcker på biblioteken samtidigt som man ökar utlåningen av barnböcker rejält.  Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Västerbotten. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar att biblioteken i Västerbotten, precis som förra året, får topplaceringar inom flera kategorier. Med 11,3 biblioteksbesök per invånare och år har Västerbottens bibliotek flest besökare i hela landet. 9,9 lån per invånare toppar även det statistiken och ligger högt över riksgenomsnittet på 7,5 lån per invånare.

Biblioteken i Västerbotten ökar sitt barnboksbestånd mest i landet. Ett bestånd på 12,8 barnböcker per barn är en ökning från förra året med drygt fem procent och är den största ökningen i landet. Man står också för den näst högsta ökningen i landet när det gäller utlåningen till barn. Denna har ökat med nästan åtta procent till 28,5 lån per barn och år att jämföra med riksgenomsnittet på 18,5.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat, säger Niclas Lindberg. Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ och erfarenheter från t ex Umeåregionen inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.