2023-12-05 12:30Pressmeddelande

Biblioteken nödvändiga för att vända PISA-resultat

Foto: Andrzej OlasSilvia Ernhagen, generealsekreterare, Svensk biblioteksförening.

Enligt den internationella mätningen PISA, tappar 15-åringar i Sverige. Även om landets elever ligger över OECD-genomsnittet, presterar de sämre än någonsin i PISA-testet för läsförståelse.  

27 procent av eleverna i Sverige nådde inte upp till nivå 2 i läsförståelse, vilket är den nivå som anses krävas för att de ska anses ha läsförståelse. Utländsk och socio-ekonomisk bakgrund spelar roll för hur eleverna presterar, vilket visar att den svenska skolan inte klarar av sitt kompensatoriska uppdrag. Fallet i svenska 15-åringars kunskaper i läsförståelse kan dock inte förklaras enbart av hög andel invandrade elever. 

- Den svenska skolan klarar inte längre av sitt kompensatoriska uppdrag vilket drabbar vissa elever i särkilt hög utsträckning, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening, och det är också oroväckande att läsförmågan gått ner generellt i hela gruppen 15-åringar. 

Regeringen satsar på läsning i skolan under den här mandatperioden, bland annat ska alla elever ha tillgång till en skolbibliotekarie från hösten 2025.  

- Det är nödvändiga satsningar för att Sverige ska lyckas att vända den negativa trenden för 15-åringars läsförståelse. Men bemannade skolbibliotek kräver stora insatser från både kommun och stat, säger Silvia Ernhagen.

- Vi vill se en satsning på fler utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap så att skolbiblioteken kan bemannas med utbildad personal. För att vi ska få läsande 15-åringar måste dock arbetet börja tidigt, därför ser vi också att det är angeläget med utökade resurser även till folkbibliotekens viktiga arbete med läsning i familjen, förskolan och på fritiden, avslutar Silvia Ernhagen.

Mer om PISA och Sveriges resultat finns på OECD:s webbplats.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Lisa Gemmel
Pressansvarig
Lisa Gemmel